Spolek SOMACH

Zpracování studií odtokových poměrů na vybraných úsecích toků s významným povodňovým rizikem v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

15.06.2021 09:21

Liberec a navazující města podél řeky Nisy se domlouvají na společném přístupu k protipovodňovým opatřením.

Následující 4 protipovodňová opatření se týkají Machnína a okolí:

1) val u průmyslové haly v Hamrštejně

2) val kolem mateřské školky v Machníně

3) prohloubení koryta pod mostem ul. Hrádecká v Machníně (zvýšení možného průtoku)

4) suchý polder Andělská horavíce info v přiloženém souboru na straně 10 - viz dokument zde.

Tento suchý polder má být stěžejním protipovodňovým opatřením pro tok Nisy od Andělské hory níže (pro Liberec tedy není, ale zasahuje do části Machnín). Ve zkratce se má jednat regulovatelný průtok u železničního mostu v Andělské hoře (u transborderu), který se bude škrtit v případě povodně a zaplní tím široké koryto až k machnínské školce. Toto koryto by muselo být upraveno, odlesněno, udržováno atp). V rámci suchého polderu je v plánu vybudovat odpočinkové zóny, chodníčky, cesty pro pěší, hřiště atp.

 

Vše je ve fázi projektových příprav a návrhů. Detaily pod odkazem níže:

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekologie-verejneho-prostoru/aktuality/protipovodnova-opatreni-mesta-liberce.html

 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.