Spolek SOMACH

Zahájení podzimního úklidu

28.08.2016 11:27
I ve druhém pololetí budou moci občané města odevzdat objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů v ulicích města v rámci Podzimního úklidu.
 

Další pololetí uplynulo a statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční "Podzimní úklid" velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a nebezpečných odpadů. Podzimní úklid bude zahájen v pondělí 5.9.2016 a potrvá až do 24.11.2016. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů. 

Mezi objemné odpady patří zejména kusy nábytku, pneumatiky, koberce, lina ad.

Mezi odpady z údržby zeleně budou vybírány větve, listí, tráva, odřezky, zemina z truhlíků ad.

Mezi nebezpečné odpady patří oleje a tuky, barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, léky, pesticidy, baterie, zářivky ad.

Žádáme obyvatele, aby při naplnění kontejnerů nepřidávali další odpad mimo kontejnery. Tímto činem se lze dopustit nejen poškození životního prostředí v místě, ve kterém žijeme, ale především je možné takovéto jednání pokutovat. Každý obyvatel města, který má řádně zaplacen poplatek za tvorbu odpadu, může využít služeb sběrného dvora FCC Liberec v průmyslové zóně v Ampérově ulici nebo sběrného místa Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové.

Harmonogram podzimního úklidu pro objemný odpad a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram podzimního úklidu pro zeleň a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu a mapová vrstva na mapovém serveru Marushka.

Nás se týká ohledně velkoobjemových kontejnerů pro sběr objemných odpadů 19. kolo s přistavením 7. 11.  a odvozem 8. 11. 2016 a to na obvyklá stzanoviště Tolstého, Řetízková a K Bedřichovce.

Nově u nás bude přistaven i kontejner pro sběr odpadů ze zeleně a to v pátek 16. 9. 2016 na křižování Tolstého a Heřmánkové ulice. Kontejner bude přistaven cca ve 13:00 a odvezen cca v 17:00 hod.

Sběr nebezpečných odpadů mobilní sběrnou proběhne na stejném místě, jako bude přistaven kontejner na zelený odpad a to 11. 9. 2016 v čase 12:40 - 13:00 hod.

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.