Spolek SOMACH

Výběr z tisku a internetu

29.01.2012 11:32

Bez dalších komentářů zde přinášíme výběr článků z tisku a z ineternetu, které se týkají nového územního plánu a jeho projednávání na mimořádné schůzi zastupitelů. Přehled nalezených článků je zde. Informace, které vyvěsil pan Šlambor na nástěnce na Bedřichovce:

INFORMACE

 

 

Vážení občané Bedřichovky, ve čtvrtek dne 19.1. 2012 jsme Vás zastupovali společně se Sdružením občanů Machnína s.o. ve věci „námitky“ a „petice“, s nesouhlasem s navrženým novým Územním plánem města Liberce. Celkem vystoupili čtyři zástupci a to p.Boháč J., který provedl velice zajímavou projekci přes PC, p.Ing.Porš M. – předseda občanského sdružení Machnín, p.Šlambor J. - předseda petičního výboru za Bedřichovku (viz.nástěnka) a p.Šulc Z. za sebe jako občan Bedřichovky.

Podařilo se nám uhájit jednu část pozemku a to za památnou lípou směrem k Ovčí hoře, tato plocha je vyjmuta z návrhu nového Územního plánu pro výstavbu průmyslových objektů. Tu jsme společně zachránili. Protější plochu směrem od lípy k rychlostní komunikaci R 35, se nám ale nepodařilo zachránit, město zde uvažuje o zřízení průmyslové zóny.

Musíme Vám sdělit velice závažnou informaci, a o co horší než jsme předpokládali je, že sem chtějí umístit všechny problémové činnosti z celého Liberce, které v jejich současném působení vytvářejí velice negativní zátěže pro životní prostředí a to hlukem, zápachem, emisemi a rizikem ohrožení podzemních vod. Jedná se o firmy zabývajícími se odpady, kovovým šrotem (fa.Kovošrot) a vším možným co jinde občané nechtějí, protože jim to denně ztrpčuje život.

Tomu musíme společnými silami zabránit !!!

 

Josef Šlambor

Liberec 23.1. 2012


zd

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.