Spolek SOMACH

Ukliďme svět - Ukliďme Liberec - Ukliďme Machnín...

30.03.2016 08:11

Ocituji zde částečně Ing. Vinaře:

Vážení spoluobčané města Liberce,

 

z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí:

 

Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí každý rok nemalé peníze. Smyslem této akce je úklid veřejného prostranství, zapojení nejrůznějších organizací i jednotlivců a společnými silami znečištěné plochy vyčistit. Některé lokality jsou znázorněny na mapovém serveru https://www.zmapujto.cz/. Některá místa budou na území Městských lesů Liberce. Z dalších příkladů lze jmenovat okolí Nisy nebo kolem průtahů městem či podél železničních tras. Snad každý zná ve svém okolí podobné lokality. Pokud se do úklidové akce přihlásíte, můžete samozřejmě sami stanovit svou oblast úklidu v závislosti na městské části, bydlišti, škole nebo organizaci, ve které působíte.

 

Město Liberec zapojeným organizacím pomůže následovně:

  • Odvoz a likvidace odpadu svozovou společností
  • V případě potřeby zajištění pytlů, uvítáme však vlastní materiál z důvodu omezeného množství, zejména pak rukavic

 

V rámci organizace je potřeba zajistit:

  • Kontaktní osobu pro skupinu, se kterou bude komunikováno a bude domlouvána spolupráce při odvozu odpadu - v Machníně Ing. Milan Porš - tel. 777 787 021, mail somachnin@seznam.cz
  • Alespoň přibližný počet zapojených lidí - vloni bylo 23 dospělých + 11 dětí.
  • Označení konkrétní oblasti úklidu - předběžně se můžete podívat zde. Jednáme s Lesy ČR, zda si uklidí les mezi přejezdem a prvním domem na "Chánově".
  • Označení konkrétního místa, kde bude odpad shromažďován pro následný odvoz - bývalý areál firmy MEHARI, nyní AP METAL nad statkem.
  • Zajištění bezpečnosti práce (př. často se nacházejí nebezpečné odpady, azbest nebo nádoby s neidentifikovatelným obsahem), je potřeba s tímto problémem dobrovolníky obeznámit

 

Uvítáme:

  • Zajištění fotodokumentace z akce (stav před / po), která by následně byla zveřejněna na stránkách a sociálních sítích města
  • Pro potřeby následných článků alespoň odhadnout počet nasbíraného odpadu
  • Pokud se naleznou nějaké zajímavé kuriozity, měly by být následně zveřejněny J

 

Akce je naplánována na sobotu 16.4. V případě zájmu lze začít již v pátek 15.4., což bude vhodné zejména pro školy, hlavním dnem však bude sobota. Případně lze domluvit individuální termín akce. Plakát na akci si můžete stáhnout zde.

 

Poznámka pro školy a spolky pracující s dětmi:

U dětí je třeba brát zvýšenou pozornost na jejich bezpečnost. Jedná se přeci jen o odpad, kde se často naleznou i nebezpečné věci, které dokážou ošklivě poranit i dospělého. Pozornost je také třeba věnovat při úklidu kolem komunikací. Na vyjádření, jak se zapojí místní škola, čekáme.

 

V loňském roce se do akce zapojilo na 500 lidí z různých zájmových skupin, škol i jednotlivců a nasbíralo se cca. 12 000 kg odpadu. Závěrečný článek o akci byl zveřejněn včetně fotek zde: https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-ekologie-verejneho-prostoru/aktuality/podekovani-za-uklidovou-akci.html

 

Pokud se do akce zapojíte, obraťte se na mě prostřednictvím tohoto emailu nebo telefonu 485 24 34 56. Přihlásit se můžete také prostřednictvím webu https://www.uklidmecesko.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/events/886069391490626/.  

 

Děkujeme za pomoc, Ukliďme Liberec!

S pozdravem

Ing. Michal Vinař

odbor ekologie a veřejného prostoru

referent odboru

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.