Spolek SOMACH

Stručně...

29.01.2012 11:41

Vám, kteří nemáte čas studovat níže uložená stanoviska dotčených orgánů či zprávy z tisku, můžeme zjednodušeně vysvětlit, že... Naše námitka ve věci zastavitelnosti ploch mezi Machnínem a Chrastavou, resp. obalovnou, dopadla pozitivně jen částečně. Levá část směrem k Ovčí hoře nebude zastavěna žádnou průmyslovou zónou. V pravé části, tedy na ploše označované jako 10.05.VO3, nebudou skladové haly či čisté logistické centrum, jak někteří z nás mysleli, ale město sem plánuje přemístit ekologicky závadné provozy (byla zmíněna firma Perena z Krásné Studánky), drtička stavební suti či provozovna kovošrotu. Ze tří ekologicky zatížených lokalit tak chtějí udělat jednu a to u nás. Předpokládají, že tímto zlomí negativní stanoviska dotčených orgánů.

S plochou 10.13.BS2 za čekárnou MHD, tedy mezi poštou a hřištěm, by neměl být problém, dál budeme pokračovat ve snahách vybudovat zde volnočasovou plochu.

V současné době nemůžeme, kromě dílčích kroků, jako je jednání s dotčenými orgány, osvěta mezi občany, navazování kontaktů s jinými občanskými sdruženími a spolky, které jsou na tom podobně, jako jsme my, dělat "nic". Podle harmonogramu zpracování NÚP, který si můžete prohlédnout zde, přijde náš čas až v dubnu 2013. Bylo by chybou, kdybychom "složili zbraně" a čekali, co se "nahoře" upeče. Uvítáme vešekré nápady a myšlenky, které mohou pomoci. Nechceme být výspou, smetištěm Liberce! Pokud máte možnost pomoci, napadne Vás něco, na co jsme ještě my dosud nepřišli, přijďte za námi, kontaktujte nás! Milan

 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.