Spolek SOMACH

Stížnost na hluk - pokračování

07.11.2016 18:46

Předseda našeho OV Ing. Hlavsa odeslal na Krajskou hygienickou stanici v Liberci žádost o prošetření stavu hlukové zátěže plynoucí z provozu na komunikaci R35 v oblasti Bedřichovky a Machnína (viz původní článek ze 7. 9. 2016). S ohledem na ochranu osobních údajů si ji můžete přečíst zde, ale bez 43 (!) podpisů. 12. 10. 2016 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje napsala, jaký bude další postup. KHS oslovila v této věci 12. 9. 2016 správce komunikace I/35, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dne 7. 10. 2016 KHS Liberec obdržela od ŘSD přípis, v němž jsou popsána dílčí měření v této lokalitě v roce 2011. Správce komunikace zároveň potvrdil, že bere náš podnět na vědomí a na jaře 2017 budou v rámci ověření stávající situace provedena měření hluku u nejexponovanějších objektů k byldení.

Celé znění dopisu KHS je zde.

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.