Spolek SOMACH

Protipovodňová opatření Libereckého kraje pro řeku Nisu - co se dotkne Machnína?

28.02.2023 15:20

Liberecký kraj  a Liberec plánují různá protipovodňová opatření. Jedním z nich, co do rozsahu asi největším opatřením, je výstavba suchého poldru mezi Andělskou horou a Machnínem.

Jde o jakousi hráz (přibližně na místě současného transborderu), která by se  při povodních uzavírala a propouštěla jen takové množství vody, které nezpůsobí rozsáhlé škody dále po toku Nisy. Napouštění koryta řeky má být maximálně takového rozsahu, že zaplavení bude zasahovat až k mateřské školce v Machníně. Koryto řeky musí být pro potřeby poldru udržované a umožní i rekreační využití.

Jednou z mnoha podmínek realizace jsou výkupy pozemků a budov, které v současnosti stojí na případně zaplavené ploše.

Náš Osadní výbor byl také informován a byly mu poskytnuty detailnější data k projektu z roku 2021 jsou zde.

Nyní se k nám dostaly materiály z letošního roku, kde jsou nastíněny tři varianty řešení s různým stupněm zaplavení dotčeného území – viz přílohy. Jedná se o žádost o vyjádření, která byla v nedávné době rozeslána dotčeným orgánům a právnickým subjektům, kterých se opatření týkají. Text žádosti je zde

Dojde-li k posunu v projektu, budeme Vás informovat.

 

Ing. Martin Hlavsa

Předseda Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku

 

PS: tyto plány nesouvisí s náplní činnosti našeho spolku, ale týkají se nás všech. Proto jsou i zde. M. Porš

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.