Spolek SOMACH

Oprava vodovodního řadu v Chotyňské a Donínské ulici a oprava povrchu komunikace v Rytířské ul.

04.06.2013 07:24

 

V současné době se provádí napojení domů v Chotyňské a přilehlých ulicích na nový vodovodní řád. Informaci,  co bude následovat se dočtete zde (dopis vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou). Výkres je k nahlédnutí zde.

K uvedené akci jsme se pokusili získat na odboru správy veřejného majetku upřesňujíci informace, zde jsou odpovědi na naše otázky:

a) k dotazu ve věci napojení do stávající kanalizace Vám musím sdělit, že se jedná o dešťovou kanalizaci, do které není možné napojení septiků, protože pak by se z dešťové kanalizace stala splašková resp. smíšená a Statutární město Liberec neprovozuje tento druh kanalizací. Tyto kanalizace provozuje zpravidla SčVK a.s. Další věcí je kapacita stávající dešťové kanalizace, která by v případě napojení většího množství kanalizačních přípojek nemusela být schopna pojmout veškerý obsah a zejména při a po deštích by mohlo docházet k ucpávání, vyplavování objektů  či vytékání smíšených vod na komunikaci.

b) nová splašková kanalizace nyní realizována nebude – s bližšími dotazy doporučuji obrátit se na společnost SčVK a.s.

c) odvodnění komunikace bude řešeno stávajícím způsobem odvodnění zasakováním a využitím stávajících vpustí v zeleni.

d) konstrukce vozovky v komunikacích Chotyňská a Donínská bude provedena včetně konstrukčních vrstev. V ulici Rytířská bude provedena výměna pouze obrusné vrstvy.

e) chodníky v rámci této akce nejsou zahrnuty a nejsou ani v plánu.

J. Boháč

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.