Spolek SOMACH

Odvolání či setrvání primátora

15.04.2011 17:06

Včera Roman Bartoš rozeslal E-maily na politické strany, které jsou zastoupeny v radě města. Požadoval v odpovědi jejich stanovisko k prvnímu bodu zítřejšího zasedání zastupitelstva - t.j. odvolání primátora.
Otázka a následné odpovědi uvádíme v doslovném přepisu:

Otázky pro ČSSD:

Dobrý den,
všichni v Liberci  s napětím pozorujeme „zvláštní“  praktiky některých  našich představitelů komunální politiky a s  očekáváním  předpokládáme, že se naplní některá hesla našeho prvního  Československého prezidenta pana Masaryka a husitů , tedy :

Nebát  se a nekrást a Pravda vítězí

Protože  je Vaše  strana zastoupena v zastupitelstvu města Liberce,rád bych se  Vás  touto cestou zeptal na stanovisko strany ČSSD na jednání o odvolání  současného primátora pana Korytáře.

Tedy
– jak  strana ČSSD a její zastupitelé budou hlasovat při dalším zasedání  a jednání o odvolání současného primátora města Liberce
–  jak se chce strana ČSSD zasadit o nekorupční prostředí v našem  městě,kraji,republice

Protože  jsem se s Vámi nemohli  z důvodu Vaší oficiální nepřítomnosti setkat na  veřejném  slyšení konaném v Lidových sadech minulý týden a optat se  na  Vaše oficiální stanovisko,očekávám Vaši odpověď obratem  ( nejpozději do  14.04.11).

Vaši odpověď umístím na  náš server „Sdružení občanů  Machnína“ aby byl všem  k dipozici, k nahlédnutí a k ilustraci o dění a  smýšlení  našich volených delegátů na naší oblastní politické scéně.

Věřím,  že Vaše odpověď bude v souladu s Vašimi proklamovanými sliby  a že se tedy neodvracíte od Vašich předvolebních vizí.

Děkuji    Roman Bartoš

Odpověď:  Ještě nedošla

Otázky pro Věci veřejné:

Dobrý den pane Vávro,pane Černý,
všichni  v Liberci s napětím  pozorujeme „zvláštní“ praktiky některých  našich představitelů komunální  politiky a s očekáváním  předpokládáme, že se naplní některá hesla našeho  prvního  Československého prezidenta pana Masaryka a husitů , tedy :

Nebát  se a nekrást a Pravda vítězí


Protože  je Vaše strana zastoupena v zastupitelstvu města Liberce,rád  bych se  Vás touto cestou zeptal na stanovisko strany VV na jednání  o odvolání  současného primátora pana Korytáře.

Tedy
– jak strana VV a její zastupitelé hlasovali při posledním  hlasování o odvolání současného primátora
– jak strana  VV a její zastupitelé budou hlasovat při dalším zasedání  a jednání o odvolání současného primátora města Liberce
–  jak se chce strana VV zasadit o nekorupční prostředí v našem  městě,kraji,republice

Protože  jsem se s Vašimi kolegy  nemohl setkat na veřejném slyšení konaném v  Lidových sadech  minulý týden a protože jsme měli před volbami schůzku s  panem  Černým na schůzi našeho sdružení občanů Machnína a tam  nám byly  panem Černým presentovány vize VV, očekávám Vaši  odpověď obratem (  nejpozději do 14.04.11).

Vaši odpověď  umístím na náš server  „Sdružení občanů Machnína“  aby byl všem k dipozici, k nahlédnutí a k  ilustraci o dění  a smýšlení našich volených delegátů na naší oblastní  politické  scéně.

Věřím, že Vaše odpověď bude v souladu s Vašimi  proklamovanými sliby a že se neodvracíte od Vašich předvolebních  slibů.

Děkuji


Odpověď:
Pro pana  Romana Bartoše:
Ahoj Romane,
 Díky za mail. Níže zasílám odpovědi na Tvé  otázky
jak strana VV a  její zastupitelé hlasovali při posledním hlasování o odvolání  současného primátora
 
Hlasování  o odvolání primátora se na  minulém zastupitelstvu díky postoji  primátora města neuskutečnilo,  primátor stáhl tento bod z jednání  v rozporu se zákonem  a jednacím řádem zastupitelstva odmítl zařadit  tento bod  znovu na program jednání. Myslím, že celá věc byla dostatečně  medializována.

– jak strana VV a její zastupitelé  budou hlasovat při dalším zasedání a jednání o odvolání  současného primátora města Liberce
 
Zastupitelé  VV  předpokládají, že odvolání bude probíhat, podobně jako volba,  tajnou  formou. Mohu tedy hovořit pouze za sebe, nicméně předpokládám,  že mí   dva kolegové zastupitelé, budou hlasovat stejně jako  já.  Jako strana,  která je v současné době v opozici,  nevolili jsme pana primátora a ani  jej ve funkci nepodporujeme.  Důvody jsou zřejmé a byly dostatečně  medializovány. Je pro  VV naprosto nepřípustné, aby politické uskupení,  které vystupuje  proti korupci a klientelismu umožnilo prostřednictvím  osoby  primátora netransparentní zaměstnávání kamarádíčků na  magistrátu  města bez řádně provedených výběrových řízení.  Dále je pro nás  nepřípustné,  aby  v čele města stál  člověk, který porušil zákon,  opakovaně porušoval jednací  řád zastupitelstva (viz mé diskusní  příspěvky na snad každém  zastupitelstvu).

– jak se chce strana VV zasadit o  nekorupční prostředí v našem městě,kraji,republice


Důsledným  naplňováním našeho volebního  programu, jak na úrovni celostátní, tak i  krajské a obecní.  K tomu je potřeba aktivní spolupráce ostatních  politických  stran, neboť volební výsledky naší strany vyžadují  spolupráci  a hledání programové shody  s ostatními subjekty a dohodu  s nimi.
Ahoi,             
Petr Černý

Otázky pro KSČ:
Dobrý den,
všichni v Liberci  s napětím pozorujeme „zvláštní“  praktiky některých  našich představitelů komunální politiky a s  očekáváním  předpokládáme, že se naplní některá hesla našeho prvního  Československého prezidenta pana Masaryka a husitů , tedy :

Nebát  se a nekrást a Pravda vítězí

Protože  je Vaše  strana zastoupena v zastupitelstvu města Liberce,rád bych se  Vás  touto cestou zeptal na stanovisko strany KSČM na jednání o odvolání  současného primátora pana Korytáře.

Tedy
– jak  strana KSČM a její zastupitelé budou hlasovat při dalším zasedání  a jednání o odvolání současného primátora města Liberce
–  jak se chce strana KSČM zasadit o nekorupční prostředí v našem  městě,kraji,republice

Protože  jsem se s Vámi nemohli  z důvodu Vaší oficiální nepřítomnosti setkat na  veřejném  slyšení konaném v Lidových sadech minulý týden a optat se  na  Vaše oficiální stanovisko,očekávám Vaši odpověď obratem  ( nejpozději do  14.04.11).

Vaši odpověď umístím na  náš server „Sdružení občanů  Machnína“ aby byl všem  k dipozici, k nahlédnutí a k ilustraci o dění a  smýšlení  našich volených delegátů na naší oblastní politické scéně.

Věřím,  že Vaše odpověď bude v souladu s Vašimi proklamovanými sliby  a že se tedy neodvracíte od Vašich předvolebních vizí.

Děkuji

Roman  Bartoš

Odpověď přišla ve formátu PDF a je na odkazu ZDE.


Otázky pro Liberec občanům: odpověď nedošla

Otázky pro Uniipro sport a zdraví:
Dobrý den ,
všichni v Liberci s napětím pozorujeme „zvláštní“ praktiky některých našich představitelů komunální politiky a s očekáváním předpokládáme, že se naplní některá hesla našeho prvního Československého prezidenta pana Masaryka a husitů , tedy :

Nebát se a nekrást a Pravda vítězí


Protože je Vaše strana zastoupena v zastupitelstvu města Liberce,rád bych se Vás touto cestou zeptal na stanovisko strany Unie pro sport a zdraví na jednání o odvolání současného primátora pana Korytáře.

Tedy
– jak strana Unie pro sport a zdraví a její zastupitelé budou hlasovat při dalším zasedání a jednání o odvolání současného primátora města Liberce
– jak se chce strana Unie pro sport a zdraví zasadit o nekorupční prostředí v našem městě,kraji,republice

Protože jsme se s Vaší kolegyní paní Kocumovou setkali minulý týden na veřejném slyšení konaném v Lidových sadech,rád bych jí poděkoval za slušné,hluboké,inteligentní myšlenky, které nám dle mého názoru presentovala ze srdce. Doufám, že takto přemýšlí většina členů Vaší strany.
Očekávám Vaši odpověď obratem ( nejpozději do 14.04.11).

Vaši odpověď umístím na náš server „Sdružení občanů Machnína“ aby byl všem k dispozici, k nahlédnutí a k ilustraci o dění a smýšlení našich volených delegátů na naší oblastní politické scéně.

Věřím, že Vaše odpověď bude v souladu s Vašimi proklamovanými sliby a že se neodvracíte od Vašich předvolebních slibů.

Děkuji

Roman Bartoš

Odpověď nedošla.
 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.