Spolek SOMACH

Mimořádné zasedání zastupitelstva města Liberec ke schválení návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

07.01.2012 17:09

Od Ing. Rutkovského, náměstka primátorky Liberce, jsme obdrželi úvodní informace o mimořádném zasedání ZM ke schválení návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu.

 

Kdy:      ve čtvrtek dne 19. ledna 2012 od 10 hod.

Kde:      v budově radnice, místnost zastupitelstva č.11.

.... Důvodem pro časnější začátek je předpokládaná časová náročnost zasedání. Zastupitelstvo bude možné sledovat on-line na internetu.

 

Program zasedání :

1. Zahájení, schválení pořadu jednání (od 10,00 hod.)

2. Proces pořizování územního plánu, co jsou pokyny pro zpracování návrhu

3. Představení koncepce

4. Prezentace výsledků jednání s dotčenými orgány

5. Prezentace doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování

6. Vystoupení zástupců osadních výborů a prezentace výsledků jednání s občanskými sdruženími

7. Diskuze zastupitelů

8. Přestávka na oběd (cca 13,00-14,00 hod., oběd bude zajištěn v místě zasedání)

9. Diskuze občanů (od 14,00 hod.)

10. Schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

 

Z důvodové zprávy:

Na mimořádném zasedání zastupitelstva města by měly být schváleny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Na základě pokynů zpracuje projektant návrh územního plánu.

Z integrovaného operačního programu je možné na zpracování návrhu získat dotaci ve výši 3 560 400 Kč. Jednou z podmínek dotace je odevzdání zpracovaného návrhu do 30.6.2012. Projektant má ze smlouvy o dílo na zpracování návrhu 22 týdnů.

   

Další info o organizaci zasedání zastupitelstva:

Po zahájení zasedání zastupitelstva v 10,00 hod. bude následovat krátká prezentace (cca 15 min.) vysvětlující proces pořizování – co předcházelo pokynům a co bude následovat. Především by mělo být zastupitelům vysvětleno, co je smyslem pokynů pro zpracování návrhu (Ing. Kučerová + náměstek Ing. Rutkovský). Dále bude následovat krátký výklad Ing. arch. Plašila ke koncepci (cca 15 min.).

V bodě 4 až 6 budou prezentovány výsledky jednání, které následovaly po veřejném projednání konceptu. Zde by měl být prostor pro vystoupení osadních výborů zastupitelstva, další prezentace zajistí náměstek Ing. Rutkovský + Ing. Kučerová (cca 60 - 90 min.).

Mezi 13 a 14 hod. by měla být přestávka na oběd a po ní by následovala diskuze občanů.

Na závěr by mělo být přijato usnesení schvalující pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.

.............................

Panu náměstkovi jsem položil několik otázek, které jsou pro naše případné vystoupení z mého pohledu důležité. Stručný výtah:

Mohou tam vystoupit jen ti, kteří podali námitku nebo připomínku?

Všichni občané Liberce, nezapomeňte si občanský průkaz. Též majitelé nemovitostí – musí mít výpis z katastru – podmínky na webu města.

 

Je možné předem domluvit prezentaci s projekcí?

Ano

 

Jak dlouhý může být příspěvek?

3 min je max. délka (je to i nejvhodnější), samozřejmě lze prodloužit

 

Je šance se předem dozvědět, kdy se budou probírat otázky, které se týkají naší městské části?

Neměly by se probírat jednotlivě, podklady budou na webu

 

Veřejnost bude od 14 hod. a předpokládám delší dobu trvání tedy předpokládám že nebude ani  v 16 hod. pozdě

 

Ve čtvrtek 12.1.2011 od 19,30 proběhne U Elišky rozšířená schůze výboru našeho sdružení, která se bude týkat výše uvedeného. Měli bychom zkoordinovat jednotlivá vystoupení, domluvit se, kdo s čím chce vystoupit, v jakém pořadí. Tudíž, kdo má zájem a nový územní plán se ho nějak dotýká (dotýká se nás všech!!!), přijďte k Elišce, rádi Vás uvidíme. Ať  to není o nás bez nás... Milan

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.