Spolek SOMACH

Jednosměrka - info

15.08.2019 07:07

Na dotaz Ing. Hlavsy přišla odpověď:

 

Vážený pane inženýre,

odbor správy veřejného majetku obdržel podnět Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, týkající se požadavku na úprava dopravního režimu v ul. K Bedřichovce. Přijatý podnět byl zpracován a zařazen k projednání na letošní 13. schůzi rady města, konané dne 16.7.2019.

Pod usnesením č. 728/2019 bylo zrušeno v celém rozsahu usnesení č. 985/2018 ze dne 28. 8. 2018, kterým byla schválena "žádost na úpravu dopravního značení na snížení rychlosti na 30 km/hod a zjednosměrnění místní komunikace K Bedřichovce" a byla schválena změna dopravního režimu v ul. K Bedřichovce dle "Posouzení dopravního režimu v ul. K Bedřichovce" a to dle varianty E1, tj. zobousměrnění celého úseku komunikace. Odbor správy veřejného majetku podá žádost o schválení dopravního značení na Policii ČR. V případě schválení policií ČR se dále podá žádost na odbor dopravy. Pokud žádost bude odborem dopravy schválena, bude zadána instalace dopravního značení.

 

S pozdravem,

 

Bc. Denisa Černá

referent oddělení technické správy

odboru správy veřejného majetku

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.