Spolek SOMACH

Jednání na radnici 4. 4. 2019

05.04.2019 09:37

Dne 4.4.2019 proběhlo na radnici zasedání nad tématem zjednosměrnění ulice K Bedřichovce (za účasti představitelů města, magistrátu, policie-dopravního inspektorátu, osadního výboru, zahrádkářů a místních obyvatel)

Zástupci města, magistrátu i dopravního inspektorátu konstatovali, že na základě žádosti (o nefér průběhu podepisování žádosti jsme se již vyjadřovali) bylo přistoupeno k instalaci značek a že se k tomu měl možnost kdokoli vyjádřit v termínu, kdy bylo vše vyvěšeno na oficiální úřední desce magistrátu...

Lhůta na připomínky vypršela. Nyní máme jedinou možnost, jak stav zvrátit - podat novou žádost o změnu dopravního značení obsahující vyvrácení důvodů původní žádosti (musí podat všichni předchozí žadatelé=zahrádkáři a osadní výbor). Zahrádkáři přislíbili spolupráci na nové žádosti.

Novým tématem je míjení vozidel, jelikož nyní, když se mají úřady vyjádřit k obousměrnému provozu, musí komunikace splňovat zákonnou podmínku (prostor na míjení vozidel každých 80-120 metrů, aby mohla být komunikace obousměrná).  

Míjení vozidel a další problémy (příjezdy k domům atp. dle zaslaných připomínek dotčených) prošetří v průběhu dubna 2019 expert z magistrátu. Poté na začátek května domluvíme schůzku u pana Novotného z MML, kde se se zahrádkáři sjednotíme na znění nové žádosti a tuto opět obratem zveřejníme.

 

Dalším tématem byla rekonstrukce vodovodu v Machníně, tato bude probíhat minimálně do konce června 2019, následně společnost Eurovia bude provádět finální úpravy povrchů vozovky. Vše bude velmi komplikovat dopravu v Machníně. V rámci rekonstrukce vodovodu by mělo být přemístěno kontejnerové stání v ulici Stará na opačnou stranu a zřízen prostor pro pěší v rozsahu od zastávky ČSAD Machnín až k zastávce MHD Machnín (cca 300m). Zatím je vše pouze na papíře, ale věříme příslibu města v realizaci.

 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.