Spolek SOMACH

Dětské hřiště v Machníně - už se to rýsuje...:-)

08.03.2015 15:49

Někdo ví, někdo neví, někdo něco slyšel... A mnozí asi dnes slyšeli motorovou pilu u školy. Těm se omlouváme, že jsme rušili nedělní klid. Dali jsme se do řezání jabloně na pozemku u školy. Proč? Je moc velká a my bychom chtěli letos společně s vedením školy, hasiči a magistrátem vybudovat první část dětského hřiště u naší školy. Týká se to zatím jen levé části pozemku, o jakou plochu se jedná, na to se můžete podívat zde. Jedna z možností, jak by to mohlo vypadat, je načrtnuta zde. Že nevíte, co znamenají názvy herních prvků? Můžete se na ně podívat zde. Ne, nemáme ještě vybráno, kdo prvky dodá. Jen jsme pro předběžný návrh použili prvky jednoho z možných dodavatelů...

Obecně je situace následující. Magistrát přislíbil zajistit oplocení, které je na obrázku vyznačeno růžově. Všeobecná shoda při schůzce zástupců magistrátu, školy a nás, byla, že v rozsahu dle zákresu vysadíme živý plot. V první fázi bude dovybaven pletivem, používaným např. na pastvinách ovcí (aby děti nepropadly přímo pod kola aut). Magistrát dále zajistí na základě odborného posouzení stromů nejen v této části, ale i na druhé straně školy likvidaci, případně zpevnění nebezpečných stromů. Drobnější stromy a nálety včetně "smrkové aleje" napravo od školy pokácíme my. Kdo je my? Doufáme, že nejenom členové našeho spolku, místní hasiči, kteří se do akce také přislíbili zapojit, ale snad i rodiče dětí, které do naší školy chodí...

Magistrát v druhé polovině roku, až budou plochy zatravněné, případně připraveny základy a patky pro jednotlivé prvky, přislíbil uhradit cca 3 herní prvky. Pokud bychom sehnali sponzorské dary a finanční krytí v takévém rozsahu, že by byla rezerva na další prvky, rozšíříme letošní část výstavby i do pravé oplocené části areálu.

S výše uvedenými plány souvisí brigády, které budeme svolávat, žádosti o sponzorské dary a příspěvky, ze kterých uhradíme zemní práce, živý plot, opravu křížku, případně výrobu stolku k lavičkám. Mimochodem lavičky bychom chtěli mít stejné, jako je ta nová před hřbitovem. Zda je od magistrátu dostaneme, to se uvidí...

Co se dělo o tomto víkendu u školy poznáte, pokud se tam nechcete jít podívat, z fotografií zde. Malá příprava v mém podání v sobotu a frontální útok a radikální zmlazení letité jabloně ve spodní části plochy za vydatné pomoci Ondry a Honzy Lankových. Díky.

S celým plánem a snad už i s konkrétním dodavatelem herních prvků Vás seznámíme v rámci akce Jaro v Machníně 2015, která proběhne netradičně v naší škole.

Pokud jste už teď natěšení a chcete nám poslat příspěvek na realizaci první etapy dětského hřiště, číslo našeho transparentního účtu je vlevo a jako variabilní symbol napište 1155. Co to číslo znamená? Hodiny na kostele byly opraveny pět minut po dvanácté, tedy 512. Já to vidím, že se hřištěm začínáme za pět minut dvanáct...:-) Proto 1155.

Všem předem děkujeme za podporu, příspěvky i pomoc. M. Porš

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.