Spolek SOMACH

Část tiskové zprávy - "UTAJENÁ PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU"

21.11.2013 07:23

Naše sdružení se snaží být apolitické, chceme hájit zájmy machnínských, ne jednotlivých stran a politických uskupení. To ale nebrání tomu, abychom zveřejnili část tiskové zprávy Změny pro Liberec, kterou vydala 20.11. Týká se podstatným způsobem i nás.

Text:

UTAJENÁ PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

Vydání územního plánu je nyní připravováno na červen 2014. Změna pro Liberec se dlouhodobě staví proti tomu, jak je územní plán připravován. Jednou z nejpodstatnější součástí tvorby územního plánu je rozhodování o námitkách občanů a vysvětlování, komu se vyhoví a komu ne. Toto rozhodování se nyní děje netransparentním způsobem a dokonce ani občané, kteří podali námitku nebo připomínku k územnímu plánu nemají šanci se dozvědět, jak bude vypořádána. Zastupitelé jsou na tom podobně. Mají nyní vypořádání námitek a připomínek v podstatě schválit podle návrhu náměstka J. Rutkovského, a to na základě nesrozumitelných a neúplných materiálů.

 

,,Podávali jste námitku nebo připomínku k územnímu plánu? Podepisovali jste hromadnou námitku? Zajímá Vás co se s ní stane? Máte smůlu, nyní nic se nedozvíte, i když mají o námitkách hlasovat zastupitelé. Takto by vedení města s jeho občany jednat nemělo,“ říká Karolína Hrbková, předsedkyně výboru pro územní plánování.

V současné době mají zastupitelé Liberce schválit vypořádání námitek a připomínek a toto rozhodování je důkladně utajeno. Tento zásadní krok se nikde neprezentuje, nikde se o něm nepíše a schovává se za materiál s názvem „Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu města Liberec.“ Fakticky jde ale o vypořádání námitek. Schválením materiálu má dát zastupitelstvo souhlas s tím, jak navrhuje námitky vypořádat J. Rutkovský jako pověřený zastupitel. Diskuse k námitkám má navíc probíhat neveřejně, na tzv. pracovním jednání zastupitelstva 25. listopadu. A to přesto, že zasedání zastupitelstva jsou ze zákona bez výjimek veřejné.

Dalším problémem je, že vypořádání námitek je v podstatě utajené i před zastupiteli. Materiály pro zastupitele v Liberci neumožňují kvalifikované posouzení ani těch případů, kde se výbor nedokázal shodnout.

Materiály k rozhodování vypadají takto:

https://docs.liberec.cz/Odb_KT/podklady%20k%20projednání%20na%20zastupitelstvu%20města/2013/WEB%2020131031/29.%20Doporuceni%20postupu%20urcenemu%20zastupiteli%20-%20zbyle%20namitky%20k%20UPML.pdf

s tím, že zastupitelé dostali navíc o něco podrobnější přílohu, stále však bez detailnějšího zdůvodnění navrženého vypořádání.

A takto vypořádávají námitky ve Špindlerově Mlýně:

https://www.spindleruvmlyn.org/e_download.php?file=data/editor/248cs_4.pdf&original=Rozhodnut%C3%AD+o+n%C3%A1mitk%C3%A1ch+k+n%C3%A1vrhu+%C3%9AP+%C5%A0M+-+OOP+_p%C5%99%C3%ADl.2_fin%C3%A1l.pdf

Rozdíl je evidentní: je uvedeno, kdo námitku či připomínku podal, její zdůvodnění a zdůvodnění vypořádání. Neobstojí argumenty města, že jsme nyní v „neveřejné fázi“ nebo že „nejde o definitivní krok“ v momentě, kdy zastupitelé hlasují.

,,Rozhodování, včetně přesvědčivého odůvodnění, o námitkách občanů je tou nejpodstatnější součástí tvorby územního plánu. Proč toto řešení ano a toto ne. Proč tyto námitky považuji za relevantní a tyto ne. Bez této součásti se územní plán jako věc veřejná a všechny předchozí kroky a účast veřejnosti v průběhu projednání obrací vniveč na věc výsostně kuloárovou a pletichám a podezřením neodolnou a danou napospas," vysvětluje Vladislav Chvála.

,,Změna pro Liberec se dlouhodobě staví proti tomu, jak je územní plán připravován. Připravovaný územní plán je v podstatě postavený jen na rozšiřování města do krajiny a budování nových silnic, přitom v něm chybí určení toho, co je pro rozvoj města podstatné a co ne. Současné kroky radnice, kdy se o podstatných věcech jedná utajeně, působí spíše jako snaha o to, aby se v územním plánu podařilo potichu prosadily spíše zájmy úzké vlivné skupiny majitelů rozsáhlých pozemků než zájem veřejnosti.” dodává Jaromír Baxa.

Vydání územního plánu je nyní připravováno na červen roku 2014. A to přesto, že ve stejné době vzniká prakticky nový Strategický plán města a na jednáních pracovních skupin opakovaně zaznívá, že je potřeba, aby územní plán reflektoval strategii města. V pracovních skupinách přitom zasedlo mnoho občanů a odborníků. Vytvoření Strategického plánu  rozvoje města a Územní studie zeleně by měly logicky vydání územního plánu předcházet nebo by alespoň neměly být navzájem v rozporu.

 

Výše uvedená část tiskové zprávy je přejata v úplném znění, není třeba ji komentovat, názor si udělá každý sám. Odkaz na článek, který vyšel k tomuto témata v dnešní MFdnes Vám přineseme obratem. M. Porš

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.