Spolek SOMACH

AKTUALIZACE PODKLADŮ PRO ÚZEMNÍ PLÁN

25.08.2016 17:22

Byli jsme jako osadní výbor osloveni paní Lucií Blažkovou z magistrátu, která má komunikaci s OV na starost a panem Jaroslavem Nýdrlem (odbor hlavního architekta) ve věci aktualizace podkladů pro územní plán. Ocituji z mailu: "Jak už jistě víte, úřad územního plánování je ve finální přípravě aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Liberec (dále jen ÚAP). Každé dva roky je úřad územního plánování (dále ÚÚP) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen pořídit úplnou aktualizaci ÚAP ve svém správním obvodu. Obsahem aktualizace je prověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech dat o území (také jevů ÚAP), které jsou základem pro vyhodnocení silných a slabých stránek regionu a určení problémů k řešení.Ve spolupráci s Vámi, jako osadním výborem města Liberec, bychom se chtěli zaměřit na prověření a aktualizaci seznamu podstatných problémů ve vašem správním území (upozorňuji, že se aktualizace týká pouze územního plánování, nikoliv však všech problémů, které vás v lokalitě trápí)..." 

Sešli jsme se 9. 8. v naší volební místnosti a společně jsme probrali, co nás zde "pálí". Za sebe mohu říci, že schůzka byla přínosná a že jsme společně přišli na věci, které jsme řešili v minulosti, ale už se na ně skoro nebo úplně zapomnělo. Výsledek našeho jednání si můžete přečíst zde. Nebudu zde jednotlivé body rozebírat ani komentovat drobné nepřesnosti, to není podstatné. O většině věcí všichni víte. Nepleťte si ale tento dokument s podklady pro NÚP. Odbor hlavního architekta neřeší jen NÚP, ale problematiku celého města a jeho částí... M. Porš

 

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.