Spolek SOMACH

Aktualizace podkladů pro územní plán – žádost o spolupráci Osadního výboru

08.08.2016 18:27

Byli jsme požádáni o spolupráci při aktualizaci podkladů pro NÚP. Zítra, 9. 8. 2016 od 15,00 hod ve volební místnosti v budově pošty proběhne schůzka se zástupci města. Zatím předseda OV Ing. Hlavsa zpracoval tyto náměty a problémy k řešení a k případnému zapracování:

1) Absence splaškové kanalizace v okrajových částech města (Machnín, Karlov, Bedřichovka)

2) Absence chodníků - ohrožování chodců v ulici Hrádecká

2) Absence chodníků v ulici Mimoňská v Karlově tam, kde je zástavba a jezdí autobus

3) Absence chodníků v ulici Rynoltická od pošty k nádraží_ohrožování chodců

4) Nedostatečná protihluková opatření na Bedřichovce od komunikace R35

5) Zachování orné půdy u obalovny v Machníně

 

Na dokument, kde jsou některé problémy uvedeny, je zde

Ti z Vás, kteří se chtějí zapojit, můžete přijít. Nejde ale o věřejnou diskuzi, ale pracovní setkání. Ne všechna jednání ohledně NÚP měla v minulosti klidný a věcný průběh... M. Porš

Vyhledávání

Kontakt

Spolek SOMACH Jitřní 238
Liberec 33 - Machnín
46001
IČ: 88397807
Bankovní spojení: 107-2438120217/0100 KB Liberec
- transparentní účet
+420 777 787 021 - M. Porš
+420 602 182 787 - M. Hlavsa

 

Na náš transparentní účet se můžete podívat zde.